מצודות על נחמיה ג יט

<< מצודות על נחמיה • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


מצודת דוד

"מדה שנית" - כפי המדה שבנה בוי הנזכר

"מנגד" - התחלת הבנין היה נגד המקום שעולים בה לבית הנשק העומד במקצוע

מצודת ציון

"הנשק" - כלי זיין כמו ועיר מבצר והנשק (מלכים ב י')

"המקצוע" - הזויות כמו במקצוע החצר (יחזקאל מ"ו)