מצודות על נחמיה ג לח

<< מצודות על נחמיה • פרק ג
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


מצודת דוד

"ונבנה" - עם כל דברי הלעג והכעס לא הנחנו הבנין

"ותקשר" - כי בעוד שהיה בה פרצות לא היתה החומה דבוקה וקשורה זה בזה וכאשר סתמו הפרצות נתקשר זה בזה

"עד חציה" - עדיין לא סתמו הפרצים כי אם עד חצי החומה (ולמעלה אמר דרך כלל שבנו כל החומה מסביב ועתה בא לספר מה אשר נעשה במשך הבנין)

"ויהי לב וגו'" - בראותם כי נבנה החצי שמחו וחפצו בבנין