מצודות על נחמיה ג לז

<< מצודות על נחמיה • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


מצודת דוד

"ואל תכס" - רצה לומר עונם יהיו מגולים ונראים להעלות חמה ולנקום נקם

"כי הכעיסו" - בעת לעגם הראו כעס מול בוני החומה בחושבם שעי"ז ירפו ידיהם מן המלאכה

מצודת ציון

"תכס" - כמו תכסה

"אל תמחה" - אל תמחוק