מצודות על נחום ב ד

<< | מצודות על נחוםפרק ב' • פסוק ד' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"והברושים הרעלו" - ר"ל המקלות של ברוש העשויות כחניתות המחודדות בראשן כבר הושם שם הסם הממית כי הכינו מקלות כאלה על המלחמה

"באש פלדות הרכב וגו'" - ר"ל ביום שהכינו את הרכב למלחמה היה נראה כאלו הולך בלפידי אש כי הברזל שעל גלגלי הרכב היה מוציא ניצוצי אש במרוצתם על הסלעים

"אנשי חיל מתולעים" - יהיו מלובשים בגדי תולעת שני שהיא צבע אדומה ר"ל בגדיהם יהיו צבועות מדמי ההרוגים

"מגן גבוריהו מאדם" - המגן של גבורי הבוקקים הכשדים יהיו אדומים מדם החללים 

מצודת ציון

"גבוריהו" - גבוריו

"מאדם" - מלשון אודם

"מתלעים" - לשון תולעת שני והוא צבע אדומה

"פלדות" - מלשון לפיד אש בדרך ההפוך והוא העץ שהשלהבת נאחז בו

"והברושים" - רצה לומר מקלות מאילני ברוש

"הרעלו" - ענינו סם הממית ודוגמתו יין תרעלה (תהלים ס)המטמטם את הלב מרוע תכונתו והוא מלשון ערל בדרך ההפוך שהוא ענין אוטם וכמו ערלה אזנם (ירמיהו ו)