מצודות על נחום ב ג

<< | מצודות על נחוםפרק ב' • פסוק ג' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כי בקקום בוקקים" - כי המריקים הם הכשדים הריקו את אשור ושחתו זמוריהם ר"ל לקחו עשרם והרגו גבוריהם ולכן תשב במנוחה והשקט כי אין לך לפחוד עוד מאשור

"כי שב וגו'" - כי עתה יניח וישקיט ה' את גאון יעקב להיות כגאון ישראל ר"ל כמו שהיה מאז ומקדם 

מצודת ציון

"שב" - ענין השקט ומרגוע כמו בשובה ונחת (ישעיהו ל)

"גאון" - ענין רוממות וממשלה

"בקקום בוקקים" - ענין ריקות כמו גפן בוקק (הושע י)

"וזמוריהם" - כן יקראו ענפי הגפן כמו ויכרתו משם זמורה (במדבר יג)