מצודות על נחום ב יא

<< | מצודות על נחוםפרק ב' • פסוק י"א | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"קבצו פארור" - פני כולם ישחר כאלו קבצו כל השחרות שיש בקדרה הנשחרה מעשן האש

"ולב נמס" - לבם יהיה נמס מגודל החרדה וכשלון ברכים מבלי חוזק וכל מתנים יהיה חלחלה ורעד לבל יוכלו לעמוד על מתניהם

"בוקה וגו'" - ר"ל נינוה תשאר ריקה וכרותה מן העושר 

מצודת ציון

"בוקה ומבוקה" - ענין ריקות כמו גפן בוקק (הושע י)וכפל המלה לחוזק הענין

"ומבולקה" - ענין כריתה כמו ובולקה ועוה פניה (ישעיהו כד)

"ופיק" - ענין כשלון כמו ולא יפיק (ירמיהו י)

"פארור" - קדרה כמו ובשלו בפרור (במדבר יא)