מצודות על מלכים ב ב יד

<< מצודות על מלכים ב • פרק ב >>
א • ב • ג • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


מצודת דוד

"אף הוא" - רצה לומר אף הוא בהוייתו בכל עת ולא נשתנה ודוגמתו (יחזקאל כג מג) עתה יזנו תזנותיה והיא ורצה לומר עדיין הוא בהוייתה כשהיתה מאז או מוסב הוא על ויכה וגו' ורצה לומר אף אלישע עשה כמעשה אליהו וכשהכה המים נבקעו הנה והנה וגו' (ומעתה הולך ומונה יחד כל הנפלאות שעשה אלישע)

"איה ה'" - כאומר עם שנלקח אליהו הנה איה ה' הלא השגחתו ויכלתו לא כלה