מצודות על מלכים ב ב ט

<< מצודות על מלכים ב • פרק ב >>
א • ב • ג • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


מצודת דוד

"שאל וגו'" - רצה לומר שאל בטרם אלקח מה טובה אעשה לך

"פי שנים" - שתשרה עלי רוח הנבואה במעלה כפולה על מה ששרתה עליך

מצודת ציון

"פי" - ענין חלק וכן (דברים כא יז)פי שנים בכל אשר ימצא לו