מצודות על מלכים ב ב יז

<< מצודות על מלכים ב • פרק ב
א • ב • ג • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


מצודת דוד

"עד בוש" - עד אשר נתאחר זמן רב שהפצירו בו לתת להם רשות לשלוח

"כי לא וגו'" - שימלוך תחתיו לזה מלך אחיו פרק ב

"בשנת שתים ליהורם בן יהושפט" - אמרו רבותינו ז"ל (תוספתא סוטה יב ב) מעת שהלך יהושפט אל רמות גלעד לעזור לאחאב מונין המלכות גם לבנו על כי היה ראוי ליהרג אז על שעזר לרשע והעת ההיא הם שתי שנים כי אז נהרג אחאב ומיד מלך בנו אחזיה וימי מלכו שנתים ומת ומיד מלך יהורם אחיו

"וימלוך יהורם" - אחי אחזיה בן אחאב

מצודת ציון

"ויפצרו" - ענין רבוי הדברים להעביר האדם מרצונו כמו (בראשית לג יא)ויפצר בו ויקח

"בוש" - ענין איחור כמו (שופטים ג כה)ויחילו עד בוש