מצודות על מיכה ו י

<< מצודות על מיכה • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"ואיפת רזון זעומה" - ר"ל ראו אם עדיין בביתו איפה כחושה וחסרה להונות בה הבריות המעלות זעם באפו של הקב"ה

"עוד האש" - ר"ל עכ"ז ראו עוד האם יש בבית רשע אוצרות הרשע שאסף בגזל ועושק או אם החזיר לבעליו וכאומר הלא עם כל זה לא שב ולא החזיר העושק

מצודת ציון

"האש" - היא כמו היש וכן אם אש להמין (שמואל ב י"ד)

"בית רשע" - כמו בבית

"ואיפת" - שם מדה

"רזון" - מלשון רזות וכחשות ואמר בדרך שאלה על החסרון

"זעומה" - מלשון זעם וכעס