מצודות על מיכה ו א

<< מצודות על מיכה • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


 

מצודת דוד

"ותשמענה וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"קום ריב את ההרים" - אל הנביא אמר התווכח עם ישראל אל ההרים ר"ל הרם קול להתווכח בפרסום רב וישמעו ההרים והוא ענין גוזמא והפלגה  

מצודת ציון

"נא" - עתה

"קום" - הוא ענין זרוז

"ריב" - ענין ויכוח

"את ההרים" - אל ההרים