מצודות על מיכה ו יד

<< מצודות על מיכה • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


מצודת דוד

"ותסג" - אף אם תשיג את האויב המוליכים את בניך בשבי עכ"ז לא תוכל להציל אותם מידו ומה אשר תציל מידו אתן לחרב כי יגבר יד האויב להכותם נפש אף אם לא יגבר ידו לקחתם בשבי

"וישחך בקרבך" - ותשאר א"כ הכנעתך בקרבך כי כשהאדם שבע רם לבבו אבל כשהוא רעב הוא שפל ומוכנע

"ולא תשבע" - כי תהיה המארה במעים

מצודת ציון

"וישחך" - ענין שפלות והכנעה כמו וישח אדם (ישעיהו ב')

"ותסג" - ענין השגה וקרוב וכן לא יסג כלימות (לעיל ב')

"תפליט" - ענין הצלה כמו רני פלט (תהלים ל"ב)