מצודות על מיכה ו ד

<< מצודות על מיכה • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


 

מצודת דוד

"ומבית עבדים" - ממקום שהייתם עבדים פדיתי אותך וכפל הדבר במ"ש

"ואשלח" - שלחתי לפניך מנהיגים הגונים והם משה ואהרן ומרים

"כי העליתיך" - עתה יפרש מהו רוב הטובה שעשה ואמר כי העליתיך וגו'