מצודות על מיכה ג יא

<< | מצודות על מיכהפרק ג' • פסוק י"א | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ועל ה' ישענו" - עם היותם עושים כל המעשים הללו יעיזו פניהם להשען בה' לאמר הלא שכינתו בבה"מ ולכן לא תבוא עלינו רעה כי לא יחריב מקום משכנו

"בכסף יקסומו" - ע"פ הכסף קוסמים לבשר שלום הנותן

"במחיר יורו" - ע"פ המחיר מורים את ההוראה כרצון הנותן

"וכהניה" - על הכהן להורות כמ"ש כי שפתי כהן וגו' ותורה יבקשו מפיהו (מלאכי ב)

"בשוחד ישפטו" - ע"פ השוחד שופטים לזכות את הנותן את השוחד 

מצודת ציון

"במחיר" - ענינו דמי ערך השוי וכן יקנה מקנה במחיר (מלכים א' י)

"יורו" - מלשון הוראה ולמוד

"ישענו" - מלשון השענה ובטחון