מצודות על מיכה ג ג

<< | מצודות על מיכהפרק ג' • פסוק ג' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ופרשו" - משברים אותם פרוסות כאשר יעשו את הבשר פרוסות להשימם בסיר ובתוך הקלחת לבשל אותם

"פצחו" - פותחים עצמותיהם להריק את המוח וגם זה הוא ענין הפלגה

"ואשר אכלו" - והם אשר אכלו בשר עמי הם הצדיקים 

מצודת ציון

"הפשיטו" - ענין הסרה

"פצחו" - ענין פתיחה כמו פצחו ורננו וזמרו (שם צח)

"יפרשו" - מלשון פרוסה ושבירה ועם היא בשי"ן וכן פורש אין להם (איכה ד)

"בסיר" - קדרה כמו שפות הסיר (מלכים ב' ד)

"קלחת" - גם הוא כלי בשול כמו או בקלחת או בפרור (שמואל א ב)