מצודות על מיכה ג ב

<< מצודות על מיכה • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • 


מצודת דוד

"גוזלי עורם מעליהם" - הם עצמם גוזלים אלה מאלה את עורם ובשרם מעל עצמותם והוא ענין גוזמא והפלגה לפי מרבית הגזל

"שונאי טוב" - אבל עוד הם עצמם שונאים את הטוב ואוהבים את הרע

מצודת ציון

"ושארם" - כן תקרא הבשר כמו אם יכין שאר לעמו (תהלים עח)