מצודות על ישעיהו כט י

<< מצודות על ישעיהו • פרק כט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


מצודת דוד

"ואת ראשיכם החוזים" - הם הנביאים החוזים להם וכפל הדבר במ"ש

"את הנביאים" - עם נביאי השקר ר"ל גם עליכם נסך וגו' גם על הנביאים

"ויעצם" - הוא סגר את עיניכם עד שלא תבחינו אף בדבר הנראה לעינים

"רוח תרדמה" - להיות מבולבל כמי שהתרדמה אחזתו כי הבא לטמא פותחין לו

"כי נסך עליכם ה'" - המקום כסה עליכם

מצודת ציון

"נסך" - מלשון סכך ומכסה כמו המסכה (הנסוכה לעיל כה)

"תרדמה" - היא שינה עמוקה כמו והוא נרדם ויעף (שופטים ד)

"ויעצם" - ענין סתימה וסגירה כמו ועוצם עיניו (לקמן לג)

"את הנביאים" - עם הנביאים

"החוזים" - מלשון חוזה ור"ל נביאי השקר העושים עצמם כחוזים