מצודות על ישעיהו כט ח

<< | מצודות על ישעיהופרק כ"ט • פסוק ח' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"כי כן יהיה וגו'" - כי יחשבו שילכדו העיר ולא כן יהיה

"והנה עיף" - שהוא צמא כשהיה ונפשו תתאוה אל השתיה

"והנה שותה" - לרוות הצמאון

"והיה כאשר יחלום" - הדבר הזה יהיה דומה למי שהוא רעב וראה בחלומו שהוא אוכל למלא בטנו וכאשר הקיץ מצא בטנו ריק ממאכל כשהיה 

מצודת ציון

"והקיץ" - ענין הערה מהשינה

"וריקה" - מלשון ריק

"נפשו" - כמו גופו וכן ברזל באה נפשו (תהלים קה)

"עיף" - ענין צמאון כי העיף צמא לשתות וכן בארץ עיפה (לקמן לב)

"שוקקה" - ענין תאוה כמו ואל אישך תשוקתך (בראשית ג)

"הצובאים" - החונים על צבאם