מצודות על ישעיהו כט ט

<< | מצודות על ישעיהופרק כ"ט • פסוק ט' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ולא שכר" - לא משתיית השכר וכפל הדבר במ"ש

"נעו" - המה נעים ונדים כדרך השכור שאינו יכול לעמוד ביושר כ"א מתנענע

"שכרו" - המה שכורים ולא משתיית יין ר"ל המה מבולבלים בדעתם כשכור

"השתעשעו ושועו" - התעסקו בצעקה וזעקו מרה על קלקולכם

"התמהמהו ותמהו" - חזר להוכיחם ואמר התעכבו להתבונן הרבה ותמהו על עצמכם איך נהיתה הרעה הזאת לעזוב דברי הנביא האמת ולהתפתות מנביאי השקר 

מצודת ציון

"התמהמהו" - ענין עכבה כמו אם יתמהמה חכה לו (חבקוק ב)

"השתעשעו ושעו" - ענין צעקה כמו ושוע אל ההר (לעיל כב)

"ולא יין" - פירוש ולא מיין

"נעו" - מלשון תנועה

"שכר" - יין ישן