מצודות על ישעיהו כט ה

<< | מצודות על ישעיהופרק כ"ט • פסוק ה' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"והיה לפתע פתאום" - הדבר הזה יהיה בפתע פתאום

"וכמוץ עובר" - כמו המוץ שעובר ברוח קימעא כן יכלו המון העריצים וכפל הדבר במ"ש

"והיה כאבק" - ובעבור מרבית ההכנעה יכמרו רחמי עליך ויהיו המון הזרים הצרים עליך כאבק דק ההולך בנפיחת הפה כי יכלו מהרה על ידי המלאך המכה בהם 

מצודת ציון

"כאבק" - כן יקרא העפר הדק וכן והיה לאבק על ארץ מצרים (שמות ט) ולתוספת ביאור אמר דק

"המון" - ענין רבוי עם כמו כל ההמון הגדול הזה (מלכים א' כ)

"זריך" - מלשון זר ונכרי

"וכמוץ" - הוא פסולת התבואה כמו כמוץ יסוער מגורן (הושע יג)

"עריצים" - חזקים כמו כגבור עריץ (ירמיהו כ)

"לפתע" - כמו בפתע וכן ישבת לכסא (תהלים ט)ומשפטו בכסא ופתע ענינו כמו פתאום וכפל המלה בשמות נרדפים וכן אדמת עפר (דנייאל יב)