מצודות על ישעיהו ו ט

<< מצודות על ישעיהו • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"וראו ראו" - הלא אתם רואים נפלאותי ואינכם שמים על לב לדעת ולהכיר בהם

"שמעו שמוע" - הלא אתם שומעים דברי מפי הנביאים ואינכם נותנים לב להבין