מצודות על ישעיהו ו ג

<< מצודות על ישעיהו • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"מלא וגו'" - כבודו מלא בכל הארץ

"קדוש וגו'" - ר"ל שהוא מקודש ומרומם בעולם המלאכים ובעולם הגלגלים ובעולם השפל

"ואמר" - הקול יוצא מבין כולם כאחד כאילו הוא קול אחד

"וקרא וגו'" - שרף קורא לחבירו לומר קדוש כאחד ולא יקדים האחד לחבירו