מצודות על ישעיהו ו ב

<< מצודות על ישעיהו • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"יעופף" - יעוף בשליחות המקום

"יכסה רגליו" - לצניעות שלא יראה בכל גופו לפני בוראו ורז"ל אמרו שלא להזכיר מעשה העגל כי כף רגליהם ככף רגל עגל

"לאחד" - לכל אחד ואחד

"יכסה פניו" - לבל יביט כלפי השכינה

"ממעל" - בשמים

"לו" - לשמשו