מצודות על ישעיהו ו א

<< מצודות על ישעיהו • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • 


מצודת דוד

"בשנת מות" - כשנצטרע כשנכנס בהיכל להקטיר כמ"ש והצרעת זרחה במצחו (דברי הימים ב' כ"ו) כי המצורע חשוב כמת

מצודת ציון

"ושוליו" - תחתיתו ר"ל רגליו

"מלאים" - ממלאים