מצודות על ירמיהו ו כז

<< מצודות על ירמיהו • פרק ו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


 

מצודת דוד

"בחון" - מאמר המקום לירמיהו הלא נתתיך בעמי מחוזק כמגדל מבצר ולא תירא מהם להוכיח דרכם על פניהם

"ותדע" - וא"כ ידעת ובחנת את דרכם כי הרבית להוכיחם ואין מי שומע  

מצודת ציון

"בחון" - ענין מגדל חזק וכן עופל ובחן (ישעיהו לב)

"ובחנת" - מלשון בחינה