מצודות על ירמיהו ו י

<< | מצודות על ירמיהופרק ו' • פסוק י' |
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"לחרפה" - שמועת דבר ה' יחשב להם לכלימה לכן לא יחפצו בו

"ערלה אזנם" - כאלו אזנם אטומה ולא יוכלו להקשיב אמרים

"על מי אדברה" - אל מי אדבר ואזהיר וישמעו אלי 

מצודת ציון

"על מי" - אל מי

"ואעידה" - ענין אזהרה והתראה כי ע"פ רוב מתרין בעדים שלא יכחשו

"ערלה" - ענין אטום כמו ערלי לב (לקמן ט)

"להקשיב" - ענין שמיעה והאזנה