מצודות על ירמיהו ה לא

<< מצודות על ירמיהו • פרק ה
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"ירדו" - ימשלו בכח הנביאים כי הם המשילום

"אהבו כן" - להיות הם המושלים

"ומה תעשו" - הנביא אומר להם ומה תעשו בבוא אחרית הדבר הוא גמול התשלומין וכי בידם להציל אתכם

"הנביאים" - נביאי הבעל

"בשקר" - בשם הבעל שהוא דבר שקר

"והכהנים" - כהני הבעל  

מצודת ציון

"ירדו" - ענין ממשלה כמו רדה בקרב אויביך (תהלים קי)

"על ידיהם" - בעבור כוחם של הנביאים