מצודות על ירמיהו ה ח

<< מצודות על ירמיהו • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"סוסים מיוזנים" - הם היו כמו הסוסים שנתנו להם מזון הרבה בלילה והמה שבעים לתאותם שכאשר ישכימו בבוקר יצאו ויצהלו וכן המה ימלאו תאותם וינאפו עם אשת ריעיהם כל הלילה וכאשר ישכימו בבקר יצהלו איש אל אשת רעהו מרוב שמחה והשגת תאות הלב  

מצודת ציון

"סוסים" - כסוסים

"מיוזנים" - מלשון מזון

"משכים" - מלשון השכמה

"יצהלו" - ענין הרמת קול גדול וכן צהלו מים (ישעיהו כד)