מצודות על ירמיהו ה טו

<< מצודות על ירמיהו • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"לא תדע" - לא תבין לשונו ולצרה תחשב כי לא יוכלו להתרצות אליהם בדברים

"ולא תשמע" - לא תבין וכפל הדבר במ"ש

"גוי איתן הוא" - גוי חזק

"גוי מעולם הוא" - ר"ל מזמן רב הוא בממשלה ולכן יגבה לבו להשחית הכל

"הנני וגו' בית ישראל" - ר"ל אתם בית ישראל הנני מביא עליכם וגו'  

מצודת ציון

"איתן" - ענין חוזק כמו איתן מושבך (במדבר כד)

"תשמע" - ענין הבנה כמו כי שומע יוסף (בראשית מב)