מצודות על ירמיהו ה א

<< מצודות על ירמיהו • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"ואסלח לה" - אם תמצאו אף איש יחידי כזה אז אסלח לכל העיר

"שוטטו" - לכו בחוצות ירושלים אנה ואנה וראו עתה בהם ותנו לב לדעת מעשה האנשים ובקשו ברחובותיה אם תמצאו שם איש ישר אם יש מי עושה משפט ומבקש אמונה  

מצודת ציון

"שוטטו" - ענין ההליכה אנה אנה וכן משוט בארץ (איוב א)

"בחוצות" - בשוקים וכן וחוצות תשים לך בדמשק (מלכים א כ)

"ברחובותיה" - מלשון רחוב

"איש" - ר"ל גדול ובעל מעשים טובים וכן הלא איש אתה (שמואל א כו)