מצודות על ירמיהו ה ט

<< מצודות על ירמיהו • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • ל • לא • 


 

מצודת דוד

"אשר כזה" - אשר עושה כדבר הזה

"העל אלה" - וכי על מעשים כאלה לא ישגיח להפרע מהם בתמיה  

מצודת ציון

"אפקוד" - ענין השגחה וכן ופקוד גפן זאת (תהלים פ)

"תתנקם" - מלשון נקמה