מצודות על יחזקאל מז כ

<< מצודות על יחזקאל • פרק מז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"זאת פאת ים" - זאת הגבול מפאת ים

"עד נכח" - עד מול המקום שבאים דרך בה אל חמת המוזכר בתורה והוא הר ההר וכמ"ש מן הים הגדול תתאו לכם הר ההר מהר ההר תתאו לבא חמת (במדבר לד)

"ופאת ים" - הגבול מפאת ים יהיה הים הגדול מן הגבול ויחשב כא"י

מצודת ציון

"נוכח" - נגד כמו לנוכח אשתו (בראשית כ"ה)