מצודות על יחזקאל מז ח

<< מצודות על יחזקאל • פרק מז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"ונרפאו המים" - ר"ל ימתקו ממליחתן

"ובאו הימה" - זה ימה של סדום

"אל הימה המוצאים" - גם יבואו המים אל ים אוקיינוס שהוא יוצא מן הים להקיף את העולם כן אמרו רז"ל ויתכן שילכו שמה דרך ים המערבי וימה של סדום הוא הים המזרחי וכמ"ש במקום אחר על הנחל הזה חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון (זכריה יד)

"אל הגלילה הקדמונה" - אל המחוז המזרחי ומשם ירדו על הערבה ר"ל לימה של טבריא שהיא בערבה

מצודת ציון

"הגלילה" - מחוז וכן גלילות פלשת (יואל ד)

"הערבה" - תרגם יונתן במישרא

"ונרפאו" - מלשון רפואה ר"ל ימתקו