מצודות על יחזקאל מז כב

<< מצודות על יחזקאל • פרק מז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"והיו לכם" - יהיו נחשבים לכם כישראל גמור מימות אבותיו

"אתכם יפלו" - עמכם יירשו בנחלה

"אשר הולידו בנים" - אחר שנתגיירו

"והיה תפילו" - זה יהיה לכם אשר תפילו אותה וגו' ר"ל את זה תירשו בנחלה לכם וגו'

מצודת ציון

"כאזרח" - כן יקרא ישראל גמור כמו האזרח והגר הגר (ויקרא טז)