מצודות על יחזקאל מז י

<< מצודות על יחזקאל • פרק מז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • 


מצודת דוד

"למינה תהיה דגתם" - ר"ל לכל מין הדגה תהיה דגתם של הנחלים כי יהיה שם כל מין דגים ויהיו במספר מרובה מאד כמספר דגת הים הגדול

"והיה עמדו עליו" - והיה הנחל מקום מוכן יעמדו עליו ציידי דגים ומעין גדי ועד וגו' יהיו מקומות מוכנות לפרוש שם הרשתות של ציידי הדגים לנגבם מול השמש

מצודת ציון

"דוגים" - ר"ל ציידי דגים

"משטוח" - ענין פרישה

"לחרמים" - לרשתות וכן משטח חרמים תהיה (לעיל כו)

"למינה" - מלשון מין