מצודות על יחזקאל מא כו

<< מצודות על יחזקאל • פרק מא
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"וצלעות הבית" - ר"ל גם הראני צלעות הבית הם קורות המושכבות על הכתלים והעובים הם קורות התקרה שהמה עבים קצת

"ותמורים" - כותרות בצורות אילני תמר היו בכתפות האולם מזה ומזה על המזוזות ממעל כדרך שהיו בכל המזוזות

"וחלונים אטומות" - באולם היו חלונות סתומות במחיצה בהירה וזכה

מצודת ציון

"כתפות" - עבר וצד

"וצלעות" - הם הקורות השוכבות על ראשי הכתלים ועליהם מניחין ראשי קורות התקרה והוא מלשון צלע וצד כי המה בצדדי הבית

"והעובים" - הם קורות התקרה שהמה עבים קצת