מ"ג יחזקאל מא כו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וחלונים אטמות ותמרים מפו ומפו אל כתפות האולם וצלעות הבית והעבים

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְחַלּוֹנִים אֲטֻמוֹת וְתִמֹרִים מִפּוֹ וּמִפּוֹ אֶל כִּתְפוֹת הָאוּלָם וְצַלְעוֹת הַבַּיִת וְהָעֻבִּים.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְחַלּוֹנִ֨ים אֲטֻמ֤וֹת וְתִֽמֹרִים֙ מִפּ֣וֹ וּמִפּ֔וֹ אֶל־כִּתְפ֖וֹת הָאוּלָ֑ם וְצַלְע֥וֹת הַבַּ֖יִת וְהָעֻבִּֽים׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וְכַוִין סְתִימָן וְכוֹתַרְתָּא מִכָּא וּמִכָּא עַל כִּתְפֵי אוּלַמָא וּמְחִיצַת בֵּיתָא וּסְקוּפְתָא:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

"אל כתפות האולם" - לשתי עברי הפתח

"וצלעות הבית והעובים" - והראני צלעות ואת העובים ואמרו רז"ל צלעות הבית אלו המלטסין והעובים אלו המרישות ומה הן מרישות קורות ומה הן מלטסין ארזים שנותנין בראש הכתלים להניח עליהן ראשי הקורות

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק


מצודת דוד

"וצלעות הבית" - ר"ל גם הראני צלעות הבית הם קורות המושכבות על הכתלים והעובים הם קורות התקרה שהמה עבים קצת

"ותמורים" - כותרות בצורות אילני תמר היו בכתפות האולם מזה ומזה על המזוזות ממעל כדרך שהיו בכל המזוזות

"וחלונים אטומות" - באולם היו חלונות סתומות במחיצה בהירה וזכה

מצודת ציון

"כתפות" - עבר וצד

"וצלעות" - הם הקורות השוכבות על ראשי הכתלים ועליהם מניחין ראשי קורות התקרה והוא מלשון צלע וצד כי המה בצדדי הבית

"והעובים" - הם קורות התקרה שהמה עבים קצת

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק"וחלונים אטמות", חוץ ממה שראה חלונות בהיכל עצמו כמ"ש בפסוק ט"ז (שחלונות ההיכל בודאי היו למעלה מחמש עשרה אמה שעד ט"ו אמה הקיפו התאים את ההיכל), ראה שהיו חלונות אטומות (ומשני צדי כל חלון היו "תמרים" לנוי) "אל כתפות האולם" שבצדי הפתח משני צדדי פתח האולם במזרח, וכן היו חלונות "אל צלעות הבית" דהיינו התאים שסביב הבית מכל צד, וכן היו חלונות אל "העבים", היינו למעלה קרוב אל התקרה ששם היו מניחים עצים עבים היו ג"כ חלונות אטומות חוץ מחלונות שהיו באמצע ההיכל והיו חלונות ע"ג חלונות:

ביאור המילות

"וצלעות". ר"ל ואל צלעות, וכן אל העובים:

"והעובים". כמו ועב עץ, שזה קרוב אל תקרת הבית: