מצודות על יחזקאל מא יח

<< מצודות על יחזקאל • פרק מא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"ותמורה בין כרוב לכרוב" - היה חקוק כרוב מזה וכרוב מזה וביניהם תמורה

"ושנים פנים לכרוב" - לכל כרוב היה שני פנים האחד פני אדם והשני פני כפיר והוא ארי בחור ועל כי תמונת גופם היה כשל אדם קראם כרובים עם כי היה להם גם פני כפיר

"ועשוי כרובים" - על הלוחות ההם היה חקוק צורת כרובים ותמרים וצפוי הזהב היה בולט במקום בליטות הצורות ושוקע במקום שקיעתן והיה א"כ נראה הצורות על צפוי הזהב

מצודת ציון

"כרובים" - פרצוף תינוק כי תרגום של תינוק הוא רביא

"ותמורים" - צורת אילן תמר