מצודות על יחזקאל מא טז

<< מצודות על יחזקאל • פרק מא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"והארץ" - וכן מקרקע הבית עד החלונות וגם ממעל להחלונות היו מכוסות בלוחי ארז

"סביב סבי" - בכל סביבות המזוזה

"נגד הסף" - על המזוזה היה מחופה לוח עץ ארז למען יהיה נוח לצפותו זהב כי על האבן קשה לצפות זהב

"סביב לשלשתם" - לכל שלשת הבניינים הנזכרים במקרא שלפניו היו מזוזות וחלונות אטומות ואתיקים ר"ל לכולם היה דמות וצורה אחת (ואתיקי ההיכל ובית קה"ק היו בחללי הצלעות והחלונות היו בגובה ממעל להצלעות)

מצודת ציון

"הסיפים" - מזוזות הפתחים

"האטומות" - הסתומות במחיצה בהירה וזכה

"והאתיקים" - הם כעין עמודים מרובעים בולטים מחוץ לכותל רחבים מלמטה והולכים וכלים כלפי מעלה ועשויות לחוזק וכן אתיק אל פני אתיק (לקמן מב)

"שחיף" - ענין לוח וכן תרגם יונתן נסרין דארזא