מצודות על יחזקאל מא ח

<< מצודות על יחזקאל • פרק מא >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"מוסדות הצלעות" - יסוד כתלי הצלעות הנבנה בתוך הקרקע היה מלא הקנה ולתוספת ביאור אמר שש אמות אצילה ר"ל אמות אצילה ר"ל אמות גדולות בנויות ו' טפחים כי כן היה מדת הקנה כמ"ש למעלה

"וראיתי לבית" - ראיתי שהיה לבית גובה לעלות ממעל להצלעות כן היה מסביב בכל רוחותיה

מצודת ציון

"מוסדות" - מלשון יסוד

"מלו" - באה הוי"ו במקום אל"ף ור"ל קנה שלם

"אצילה" - ר"ל גדולה והוא מענין ואל אצילי בני ישראל (שמות כד)