מ"ג יחזקאל מא ח


<< · מ"ג יחזקאל · מא · ח · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וראיתי לבית גבה סביב סביב מיסדות [מוסדות] הצלעות מלו הקנה שש אמות אצילה

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְרָאִיתִי לַבַּיִת גֹּבַהּ סָבִיב סָבִיב מיסדות [מוּסְדוֹת] הַצְּלָעוֹת מְלוֹ הַקָּנֶה שֵׁשׁ אַמּוֹת אַצִּילָה.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְרָאִ֧יתִי לַבַּ֛יִת גֹּ֖בַהּ סָבִ֣יב ׀ סָבִ֑יב מיסדות מוּסְד֤וֹת הַצְּלָעוֹת֙ מְל֣וֹ הַקָּנֶ֔ה שֵׁ֥שׁ אַמּ֖וֹת אַצִּֽילָה׃

תרגום יונתן (כל הפרק)

וַחֲזֵית לְבֵיתָא רוּמָא סְחוֹר סְחוֹר מְשַׁכְלְלָן מְחִיצַיָא מִשְׁחַת קָנַיָא שִׁית אַמִין רֶוַח:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וראיתי לבית גובה" - לא פירש שיעורו אבל במסכת מדות שנינו על רום מאה אמה

"מוסדות הצלעות מלו הקנה" - יסוד הצלעות היה מלא כקנה

"שש אמות אצילה" - ת"י ריוח יסוד מחיצת הצלע בתוך הארץ היה רחב שש אמות אבל למעלה מן הארץ היה רחבו חמש אמות כמו שמפורש בענין במקרא של אחריו

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מוסדות הצלעות" - יסוד כתלי הצלעות הנבנה בתוך הקרקע היה מלא הקנה ולתוספת ביאור אמר שש אמות אצילה ר"ל אמות אצילה ר"ל אמות גדולות בנויות ו' טפחים כי כן היה מדת הקנה כמ"ש למעלה

"וראיתי לבית" - ראיתי שהיה לבית גובה לעלות ממעל להצלעות כן היה מסביב בכל רוחותיה  

מצודת ציון

"מוסדות" - מלשון יסוד

"מלו" - באה הוי"ו במקום אל"ף ור"ל קנה שלם

"אצילה" - ר"ל גדולה והוא מענין ואל אצילי בני ישראל (שמות כד)

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וראיתי לבית גובה סביב סביב" עד עתה לא שם לבו אל הגובה של שום דבר, רק ע"י שהביט על מוסב הבית שהלך סביב סביב הבית עד הגג עי"ז ראה שהבית גבוה מאד, כי כשמקיף משך שלש מאות אמה כבר עלה בגובה של מאה אמה, ואחר שהמסיבה חזרה סביב הבית כמה פעמים בהיקף סביב, ידע שהוא גבוה כמה מאות אמה, "מוסדות הצלעות מלא הקנה שש אמות אצילה", ידוע שהמקדש עמד בראש הר וכל שהתקרב אל המקדש התרומם ההר והוצרכו לעלות במעלות (כנ"ל סי' מ') ראה שבצד הצלעות התרומם היסוד שש אמות שהשוו אותם אחר שכבר היה היסוד בנוי ועשו אותם מישור עד הצלעות. ועי"כ נראה מבחוץ היסוד של הצלעות שהיה בולט מן הקרקע שש אמות, וזה היה בצד חוץ כי בפנים של התא היה היסוד נבלע בקרקע, ובאשר היסוד של קיר הצלעות היה רחבו שש אמות ראה במבחוץ את היסוד שעד גובה מלא הקנה ההוא אצול ומפורש מיתר הקיר במה שהיה רחבו שש אמות ורוחב הקיר לא היה אלא חמש, (והיה שינוי בין זה ובין מ"ש במ"א (ו' ח') לפי מה שפירשתי שם עיין שם, כי שם השוו את הקרקע טרם שהחלו לבנות את היסוד לכן התחילו לבנות את היציע ממקום שהשוו אל הקרקע, וכאן השוו את הקרקע אחר הבנין ונתגלה היסוד שש אמות), ולא יקשה לך איך עלו על המסבה שהתחילה אחר היסוד שהיה גבוה שש אמות מן הקרקע? כי בצד מערב היה היסוד עודף על הקיר עד פתח היציע, ומן הפתח הלכו שם עד התחלת המסבה:

ביאור המילות

"אצילה". מופרש מיתר הקיר, וכן נאצל מהתחתונות (לקמן מ"ב ו'):
 

<< · מ"ג יחזקאל · מא · ח · >>