מצודות על יחזקאל לב ל

<< מצודות על יחזקאל • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"וישכבו ערלים" - ערלי הלבב האלו ישכבו עם שאר חללי חרב ודומה להם וישאו הכלימה הראויה להם עם שאר יורדי בור מחללי החרב אשר יקברו בבזיון בחפירה אחת רבים מהם

"בחתיתם" - בעת שישברו יתביישו מגבורתם אשר לא הועיל להם להנצל מיד החרב ולפי שהיו מפורסמים בגבורה אמר כן

"שמה נסיכי צפון" - במקום המלחמה ההיא יפלו גם נסיכי צפון כולם איש לא נעדר וגם כל אנשי צידון אשר ירדו לקבר עם שאר החללים ודומה להם

מצודת ציון

"נסיכי" - ענין שררה כמו נסיכי סיחון (יהושע יג)

"צדוני" - כמו צדונים ונפלה המ"ם