מצודות על יחזקאל לב כו

<< מצודות על יחזקאל • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"כי נתנו" - בזה יפרש במה הרשיעו ואמר על אשר נתנו שברם בארץ חיים (כי גם הם יתכן שעזרו להאויב הבא על ישראל או בימי אשור או בחורבן הבית הראשון או בשני)

"סביבותיו" - סביבות קברות מצרים יהיה קברות כל אחת מהן

"כולם ערלים" - כל הרשעים ההם יהיו חללי חרב ולכן יקברו רבים בחפירה אחת ויהיו כולם סמוכים לקברות מצרים

"וכל המונה" - המון כל אחת מהן

"שם משך תובל" - במקום המלחמה ההיא יפלו גם משך ותובל

מצודת ציון

"מחוללי" - מלשון חלל והרג