מצודות על יחזקאל לב י

<< מצודות על יחזקאל • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"איש לנפשו" - כ"א יחרד בעבור נפשו ביום מפלתך כי יפחד שלא תעבור החרב גם עליו

"ישערו וגו'" - ר"ל בעבורך יחרדו כמו מרוח סערה

"בעופפי" - בעת תעופף חרבי על פניהם ר"ל בעת יחלוף נבוכדנצר דרך ארצם כי הוא יקרא חרב ה'

"וחרדו לרגעים" - בכל רגע יוסיפו בחרדה

"והשימותי" - אתמיה על מפלתך עמים רבים

מצודת ציון

"והשמותי" - ענין תמהון

"ישערו" - מלשון רוח סערה

"בעופפי" - מלשון עפיפה ופריחה ובלשון שאלה יאמר על ההעברה