מצודות על יחזקאל לב יז

<< מצודות על יחזקאל • פרק לב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • 


מצודת דוד

"בחמשה עשר לחדש" - הוא הנזכר למעלה בשני עשר חדש

"בשתי עשרה שנה" - למלכות צדקיהו והוא שנה אחת אחר החורבן