מצודות על יחזקאל כח כד

<< | מצודות על יחזקאלפרק כ"ח • פסוק כ"ד | >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ולא יהיה עוד לבית וגו'" - כשיפלו העובדי כוכבים ההם לא יהיה נמצא עוד לבית ישראל סילון וגו' מכל סביבותם אשר בזו אותם כי כולם יכלו ואז ידעו שאני ה' והכל בידי 

מצודת ציון

"סילון" - מין קוץ כמו וסלונים אותך (לעיל ב)

"ממאיר" - ענין הכאבה כמו צרעת ממארת (ויקרא יג)

"השאטים" - ענין בזיון