מצודות על יחזקאל כח יג

<< מצודות על יחזקאל • פרק כח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"מלאכת תופיך" - מעשה התופים ושאר כלי נגון המלאים נקבים שהיו בך כאילו הוכנו לך ביום שנבראת ר"ל אין דוגמתם ולא היה מי ראוי להתענג בהם אלא אתה

"וזהב" - אף הזהב היה קבוע בו

"מסוכחך" - על הלבוש המכסה אותך היה קבוע כל אבן יקרה והם אדם וגו' והם שמות אבני יקר

"בעדן גן וגו'" - לא חסרת דבר כאילו היית בעדן גן וגו'

מצודת ציון

"בעדן גן" - בעדן שנטע בו המקום את הגן כמ"ש ויטע ה' אלהים גן בעדן (בראשית ב) והוא מקום עדון ותענוג רב

"מסוכתך" - מלשון סכך וכסוי

"תופיך" - שם כלי נגון כמו בתופים ובמחולות (שמות טו)

"ונקביך" - כלי נגון בעלי נקבים רבים

"כוננו" - מלשון הכנה