מצודות על יחזקאל כח ט

<< מצודות על יחזקאל • פרק כח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"ואתה" - אבל באמת אתה אדם ולא אל ביד העושים אותך לחלל והרוג

"האמור" - וכי לפני הבאים להרגך תאמר אלהים אני ולמה תהרגוני וכאומר אם אלהים אתה לא יוכלו להרגך

מצודת ציון

"מחללך" - מלשון חלל והרג