מצודות על יחזקאל כח ה

<< מצודות על יחזקאל • פרק כח >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כא • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"ברוב" - וכי ברוב חכמתך במרבית הסחורה שעשית וכי בזה הרבית עשרך עד שגבה לבך בעשרך וכאומר הלא הכל בא מיד ה' ומה לך להתגאות בזה

מצודת ציון

"חילך" - ענין עושר כמו ישא את חיל דמשק (ישעיהו ח)