מצודות על יחזקאל טז כז

<< מצודות על יחזקאל • פרק טז >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מז • מח • מט • נ • נא • נב • נג • נד • נה • נו • נז • נח • נט • ס • סא • סב • סג • 


מצודת דוד

"ואגרע" - מנעתי ממך חוק המזון שקבעתי לך ומסרתי אותך ברצון שונאיך לעשות בך רצונם והשונאים היו בנות פלשתים אשר המה נכלמות ומתביישות מדרכך דרך זמה כי כן דרך נשים צנועות שהנה מתביישות כשרואות הפלגת הפקר הזונות וכאומר והנה בנות פלשתים הנם טובות וכשרות ממך ור"ל חסרתי מישראל רוב הטובה שהשפעתי להם מאז ומסרתיך ביד פלשתים הטובים ממך במעשיהם

"נטיתי ידי" - להכות בך

מצודת ציון

"ואגרע" - מלשון גרעון וחסרון

"חקיך" - ר"ל מזון קבוע וכן ואכלו את חוקם (בראשית מז)

"בנפש" - ענין רצון כמו אם יש את נפשכם (שם כג)

"הנכלמות" - מלשון כלימה ובושה

"זמה" - ענינו גנות ורשע כמו כי זמה עשו (הושע י)